Mobirise

NF metodekurs skred


Norsk Fjellsportforums (NF) metodekurs skred dekker den fagkunnskapen instruktører trenger for å holde dagskurs, grunnkurs og fagsamling skred i henhold til NF standarden.

Vi holder kurs både på forespørsel og på oppsatte datoer. 

Mobirise

Metodekurset skal gi deltakerne inngående kunnskap om teoretisk og praktisk terrengvurdering, identifisering av skredproblem i snødekket, gruppedynamikk på tur i rasende fjell og kameratredning.

Videre vil kurset fokusere på tursituasjonen der problemstillingene er å ferdes og oppholde seg i et mulig skredfarlig terreng. For vurdering av vegvalg legges hovedvekten på å bruke de objektive vurderingskriterier som finnes. Beslutningsprosesser og risikovurdering i tursammenheng er en viktig del av kurset, der deltakerne stilles foran ulike valgmuligheter.

Kurset er problembasert i formen og det forventes at deltakerne tar aktivt del i både opplegget og utførelsen. Instruktørene alternerer mellom selv å gi instruksjon, og å sette deltakerne i situasjoner der de får vist at de behersker metodene – f.eks. ved å la dem veilede hverandre. 

Bestått metode- og veilederkurs gir status som skredinstruktør gjennom NF. 

Som skredinsturuktør vil du ha ansvar for grupper i potensielt farlig terreng. Det er dermed strenge krav til  dokumentasjon av tilfredstillende forkunnskaper. Før opptak til kurs, vurderes dokumentasjonen av NF skredkomité, regn med 4 ukers behandlingstid.

Opptakskrav - Metodekurs skred

• Solide ferdigheter i vinterfriluftsliv; håndtering av alpine farer, ski, klær, ernæring, orientering og erfaring med ly og leir.
• Dokumenterte ferdigheter i kameratredning og førstehjelp
• Gjennomført grunnleggende skredkurs
• Gjennomført videregående skredkurs (med virkning fra sesongen 2018/2019)
• Dokumenterte turer på vinterføre i relevant terrengtype over flere år.
• Krav til ferdigheter og forståelse:
• Krav til snødekke- og terrengforståelse (se læringsmål)
• Krav til forståelse av menneskelig faktor (se læringsmål)
• Kravtilskiferdigheter:
▪ For alpin kvalifisering: Gode nok skiferdigheter til å kunne kjøre kontrollert under alle forhold i bratte heng inntil 35 graders helling.
▪ For nordisk kvalifisering: Gode egenferdigheter på fjellski i terreng inntil 30 graders helling.

  • UTSYTR - På instruktørkurs er det forventet at deltakerene selv stiller med alt nødvendig utstyr.
  • PRIS - Pris avhengiger av antall deltakere på kurset, men ligger normalt på 5200 pr person for 4 dagers metode eller veilederkurs.
  • SESSONG - Vi setter normalt opp et eller to kurs hver sessong, men setter også opp kurs på forespørsel ved minst 3 deltakere.

Har du spørsmål, eller ønsker du å melde deg på et kurs?
Ikke nøl med å ta kontakt.

Mobirise


ISIA 

Våre ISIA godkjente skilærere er autorisert til å holde skikurs på alle nivåer, inkludert instruktørkurs

Mobirise


Norsk Fjellsportforum
Som NF medlem er Fjellspesialisten autorisert til å holde både grunnkurs og kvalifiserende instruktørkurs innen fjellsport

Mobirise


Outdoor Research

Våre instruktører bruker kvalitetsklær fra Outdor Reaserch

Fjellspesialisten Findreng Friluftsliv - Tlf: 90 51 93 99 - Mail: info@fjellspesialisten.no