NF instruktørkurs skred


Norsk Fjellsportforums (NF) instruktørstige skred dekker den fagkunnskapen instruktører trenger for å holde dagskurs, grunnkurs og fagsamling skred i henhold til NF standarden.

Vi holder kurs både på forespørsel og på oppsatte datoer.
Se informasjon om kursene og datoer lengre ned: 

Mobirise

Metodekurset skal gi deltakerne inngående kunnskap om teoretisk og praktisk terrengvurdering, identifisering av skredproblem i snødekket, samt gruppedynamikk på tur og kameratredning. Mens veilederkurset fokuser på formidlingen av disse kunnskapene.

Begge kursene fokuserer på tursituasjonen der det å ferdes og oppholde seg i et mulig skredfarlig terreng er hovedfokus. For vurdering av vegvalg legges det vekt på å bruke mest mulig objektive vurderingskriterier. Videre er beslutningsprosesser og risikovurdering en viktig del av kurset, og deltakerne stilles foran ulike valgmuligheter, for å kunne oppøve egne ferdigheter i relevant terreng.

Kursene er problembasert i formen og det forventes at deltakerne tar aktivt del i både opplegget og utførelsen. Instruktørene veklser mellom selv å gi instruksjon, og å sette deltakerne i situasjoner der de får vist at de behersker metodene – f.eks. ved å la dem veilede hverandre.

Bestått metode- og veilederkurs gir status som skredinstruktør gjennom NF.

Påmelding og opptak

Påmelding til kurset gjøres pr mail til info@fjellspesialisten.no, deretter må man søke om prekvalifiseringsbevis fra NF. Som skredinsturuktør vil du ha ansvar for grupper i potensielt farlig terreng. Det er dermed strenge krav til dokumentasjon av tilfredstillende forkunnskaper. Før opptak til kurs, vurderes dokumentasjonen av NF skredkomité (regn med 4 ukers behandlingstid). Søknad om prekvalifisering sendes i eget skjema direkte til NFs sekreteriat (med kursarrangør på kopi), mer info om dette på NF sine hjemmesider. Når du har motatt prekvalifiseringsbevis videresendes dette til kursarrangør og du sikres plass på kurset.

Opptakskrav - Metodekurs skred

• Solide ferdigheter i vinterfriluftsliv; håndtering av alpine farer, ski, klær, ernæring, orientering og erfaring med ly og leir.
• Dokumenterte ferdigheter i kameratredning og førstehjelp
• Gjennomført grunnleggende skredkurs
• Dokumenterte turer på vinterføre i relevant terrengtype over flere år.
• Krav til snødekke- og terrengforståelse
• Krav til forståelse av menneskelig faktor
▪ For alpin kvalifisering: Gode nok skiferdigheter til å kunne kjøre kontrollert under alle forhold i bratte heng inntil 35 graders helling.
▪ For nordisk kvalifisering: Gode egenferdigheter på fjellski i terreng inntil 30 graders helling.

Opptakskrav - Veilederkurs skred

• Bestått metodekurs med anbefaling
• Gjennomført 6 dagers praksis med anbefaling

Les mer om kurs og opptak i Nasjonal Standard for instruktører.
  • UTSYTR - På instruktørkurs er det forventet at deltakerene selv stiller med alt nødvendig utstyr.
  • PRIS PRIVAT KURS - Pris avhengiger av antall deltakere på kurset, men ligger normalt på 5900 pr person for 4 dagers metode eller veilederkurs.
  • SESSONG - Vi setter normalt opp ett kurs hver sessong, men setter også opp kurs på forespørsel ved minst 3 deltakere.

Har du spørsmål, eller ønsker du å melde deg på et kurs?
Ikke nøl med å ta kontakt.

Mobirise


ISIA 

Våre ISIA godkjente skilærere er autorisert til å holde skikurs på alle nivåer, inkludert instruktørkurs

Mobirise


Norsk Fjellsportforum
Som NF medlem er Fjellspesialisten autorisert til å holde både grunnkurs og kvalifiserende instruktørkurs innen fjellsport

Fjellspesialisten AS - Tlf: 90 51 93 99 - Mail: info@fjellspesialisten.no