how to develop own website

Kontakt / påmelding

Ønsker du å melde deg på kurs, eller har du spørsmål til noen av våre kurs eller turer? Send oss en mail på info@fjellspesialisten.no.

Vilkår ved bestilling

Sikkerhet

Som deltager på kurs med Findreng Friluftsliv vil dere følges av en kursleder/fører med mye erfaring innen friluftsliv og fagfeltet kurset og/eller føringen faller inn under. Ved et hvert opphold i naturen vil likevel innebære en vis risiko. Som risiko minimerende tiltak vil kursleder/fører alltid medbringe førstehjelpsutstyr og nødpeilesender. Ved kurs/føring innen et
spesialfelt vil ekstra sikkerhetsutstyr medbringes, for eksempel redningsutstyr for bre, klatring eller skredsøker. Findreng Friluftsliv har forsikret sine kunder, det anbefales likevel at deltageren har reiseforsikring som gjelder den bestemte aktiviteten. Deltager plikter til en hver tid å følge kursleders/førers anmodninger.
 

Forbehold 

Findreng Friluftsliv forholder seg retten til å avlyse arrangementet ved vanskelige snø- og/eller værforhold som kan sette sikkerheten i fare. Vi vil i såfall gjøre det vi kan for å tilby et tilsvarende arrangement, eller alternatvit arrangement etter kundens ønske.

Betaling 

Betaling skjer ved ettersendt faktura, normal betalingsfrist er 14 dager etter gjennomført arrangement. Ved avbestilling senere enn 7 dager før arrangementet vil kunden bli fakturert hele beløpet.

Mobirise


ISIA 

Våre ISIA godkjente skilærere er autorisert til å holde skikurs på alle nivåer, inkludert instruktørkurs

Mobirise


Norsk Fjellsportforum
Som NF medlem er Fjellspesialisten autorisert til å holde både grunnkurs og kvalifiserende instruktørkurs innen fjellsport

Fjellspesialisten AS - Tlf: 90 51 93 99 - Mail: info@fjellspesialisten.no